soalsunda.blogspot.co.id

Search Preview

SOAL-SOAL BASA SUNDA KELAS XII

soalsunda.blogspot.co.id

> soalsunda.blogspot.co.id

SEO audit: Content analysis

Language Error! No language localisation is found.
Title SOAL-SOAL BASA SUNDA KELAS XII
Text / HTML ratio 15 %
Frame Excellent! The website does not use iFrame solutions.
Flash Excellent! The website does not have any flash contents.
Keywords cloud ke ►  LATIHAN SOAL Sukabumi nu oleh Derus Sunda GANJIL KISIKISI Diposting Kirimkan di Pinterest Ini lewat EmailBlogThisBerbagi komentar TwitterBerbagi
Keywords consistency
Keyword Content Title Description Headings
ke 21
►  14
LATIHAN 11
SOAL 10
Sukabumi 8
nu 8
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 10 7 0 0 0
Images We found 12 images on this web page.

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
ke 21 1.05 %
►  14 0.70 %
LATIHAN 11 0.55 %
SOAL 10 0.50 %
Sukabumi 8 0.40 %
nu 8 0.40 %
oleh 8 0.40 %
Derus 8 0.40 %
Sunda 8 0.40 %
GANJIL 8 0.40 %
KISIKISI 8 0.40 %
Diposting 7 0.35 %
Kirimkan 7 0.35 %
di 7 0.35 %
Pinterest 7 0.35 %
Ini 7 0.35 %
lewat 7 0.35 %
EmailBlogThisBerbagi 7 0.35 %
komentar 7 0.35 %
TwitterBerbagi 7 0.35 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
LATIHAN SOAL 10 0.50 %
1 ►  9 0.45 %
Sunda Sukabumi 7 0.35 %
Ini lewat 7 0.35 %
Diposting oleh 7 0.35 %
oleh Derus 7 0.35 %
Derus Sunda 7 0.35 %
Sukabumi di 7 0.35 %
komentar Kirimkan 7 0.35 %
Kirimkan Ini 7 0.35 %
lewat EmailBlogThisBerbagi 7 0.35 %
EmailBlogThisBerbagi ke 7 0.35 %
ke TwitterBerbagi 7 0.35 %
TwitterBerbagi ke 7 0.35 %
ke FacebookBagikan 7 0.35 %
FacebookBagikan ke 7 0.35 %
ke Pinterest 7 0.35 %
Baca selengkapnya 6 0.30 %
» Diposting 6 0.30 %
selengkapnya » 6 0.30 %

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Diposting oleh Derus 7 0.35 % No
Ini lewat EmailBlogThisBerbagi 7 0.35 % No
oleh Derus Sunda 7 0.35 % No
Derus Sunda Sukabumi 7 0.35 % No
Sunda Sukabumi di 7 0.35 % No
komentar Kirimkan Ini 7 0.35 % No
Kirimkan Ini lewat 7 0.35 % No
lewat EmailBlogThisBerbagi ke 7 0.35 % No
EmailBlogThisBerbagi ke TwitterBerbagi 7 0.35 % No
ke TwitterBerbagi ke 7 0.35 % No
TwitterBerbagi ke FacebookBagikan 7 0.35 % No
ke FacebookBagikan ke 7 0.35 % No
FacebookBagikan ke Pinterest 7 0.35 % No
Baca selengkapnya » 6 0.30 % No
» Diposting oleh 6 0.30 % No
selengkapnya » Diposting 6 0.30 % No
SOAL KISIKISI UJIAN 4 0.20 % No
KISIKISI UJIAN SEKOLAH 4 0.20 % No
LATIHAN SOAL KISIKISI 4 0.20 % No
LATIHAN SOAL UAS 4 0.20 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
ke FacebookBagikan ke Pinterest 7 0.35 % No
TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke 7 0.35 % No
ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan 7 0.35 % No
EmailBlogThisBerbagi ke TwitterBerbagi ke 7 0.35 % No
lewat EmailBlogThisBerbagi ke TwitterBerbagi 7 0.35 % No
Ini lewat EmailBlogThisBerbagi ke 7 0.35 % No
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThisBerbagi 7 0.35 % No
komentar Kirimkan Ini lewat 7 0.35 % No
Derus Sunda Sukabumi di 7 0.35 % No
oleh Derus Sunda Sukabumi 7 0.35 % No
Diposting oleh Derus Sunda 7 0.35 % No
selengkapnya » Diposting oleh 6 0.30 % No
Baca selengkapnya » Diposting 6 0.30 % No
» Diposting oleh Derus 6 0.30 % No
SOAL KISIKISI UJIAN SEKOLAH 4 0.20 % No
LATIHAN SOAL KISIKISI UJIAN 4 0.20 % No
1 komentar Kirimkan Ini 3 0.15 % No
LATIHAN SOAL UAS GANJIL 3 0.15 % No
►  November 1 ►  3 0.15 % No
mung sababaraha menit deui 2 0.10 % No

Internal links in - soalsunda.blogspot.co.id

Soalsunda.blogspot.co.id Spined HTML


SOAL-SOAL BASA SUNDA KELAS XII SOAL-SOAL BASA SUNDA KELAS XII Halaman Bewara Sual Pangajaran Minggu, 24 September 2017 KISI-KISI UTS GANJIL 2017 ***Hirup téh kudu ngarti, surti, nastiti, pinuji*** Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 02.44 1 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Jumat, 24 Februari 2017 LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2017 LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2017 1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab? “ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!” “Kanggo nu badé ngadugikeun patarosan, ulah hilap nyebatkeun jenengan sareng nomer absénna!” “Sadérék sadayana, waleran ti kelompok lima téh nétélakeun yén tatakrama basa téh dipaké pikeun silih ajénan antar jalma nu nyaritana.” Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 19.35 3 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Selasa, 29 November 2016 KISI_KISI & LATIHAN SOAL UAS GANJIL 2016 LATIHAN SOAL UAS SEMESTER GANJIL 2016 WALER  SARTA LENGKEPAN SOAL-SOAL IEU DI HANDAP MINANGKA LATIHAN NGEUSIAN SOAL-SOAL UAS! Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 14.56 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Jumat, 16 September 2016 KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016-2017  KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016 1.      “Cep Junéd jeung Néng Nonih tos lami papacangan”. Harti kecap anu disangigirkeun nya éta .... 2.      “ Saparantos lami lalagasan ayeuna mah Kang Dadangdipendakeunsareng jalmi nu mikaasih, mikadeudeuh, tur mukacinta.” Kecap lalagasan ngandung harti .... Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 05.24 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Senin, 14 Maret 2016 LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2016 LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab? “ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!” Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 05.36 1 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Senin, 30 November 2015 KISI-KISI LATIHAN SOAL UAS GANJIL KELAS XII 2015 LATIHAN SOAL UAS GANJIL XII 2015-2016 1.     Umumna nu disebut puisi buhun téh karangan wangun puisi anu kauger ku patokan jeung aturan-aturan, boh aturan ngagunakeun kecap boh aturan dina maké atawa ngagunakeunana. Puisi buhun nu tujuanana pikeun ngadatangkeun kakuatan goib keur anu macakeunna, nya éta …. a.     pupuh               d. mantra b.    sawér                e. sisindiran c.     guguritan 2.     Mantra nu gunana pikeun ngalancarkeun pagawéan sapopoé, nya éta ... a.     sawér                          d. jangjawokan b.    wawacan                     e. rajah c.     guguritan Baca selengkapnya » Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 19.36 6 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Minggu, 27 September 2015 Kisi-Kisi & Latihan Soal UTS Ganjil kelas XII 2015-2016 Versi PDF ==> https://drive.google.com/file/d/0BwkBm5igtj6QQS1mWHA5UXkzUUk/view?ths=true Diposting oleh Derus Sunda Sukabumi di 00.58 1 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Postingan Lama Beranda Langganan: Postingan (Atom) Arsip Blog ▼  2017 (2) ▼  September (1) KISI-KISI UTS GANJIL 2017 ►  Februari (1) ►  2016 (3) ►  November (1) ►  September (1) ►  Maret (1) ►  2015 (4) ►  November (1) ►  September (2) ►  Maret (1) ►  2014 (2) ►  November (1) ►  Oktober (1) ►  2013 (1) ►  September (1) Mengenai Saya Derus Sunda Sukabumi Lihat profil lengkapku Tema PT Keren Sekali. Diberdayakan oleh Blogger.